Jonas Gervė

 

Apie akademiko Jono Gervės moksliškai pagrįstą Žemės ir Žmogaus evoliucijos teoriją 

Jono Gervės mokymas – ateities mokslas, neturintis analogų visame pasaulyje. Informacijos palikimas milžiniškas: daugiau kaip 900 jo paskaitų vaizdo įrašų po 2–3 val. (www.gervi.name), virš 850 plakatų ir piešinių, kuriuose pavaizduota 170 mūsų pasaulio lygmenų. (Palyginimui: tai apie 60 universiteto kursų, turint omenyje, kad įprastas studentų semestro kursas sudaro 34 val.) Informacija daugiaplanė, daugiasluoksnė ir pagal informatyvumą bei lygį neabejotinai lenkia daugybę metodikų – šis mokymas atspindi ne vienos ar kitos didžiojo Pasaulio dalies, o visa apimančios Visatos vystymąsi, kurio šiuolaikinis mokslas nenagrinėja.

Jonas Gervė gimė 1939 m. gegužės 15 d. Lietuvoje, Žemaitijoje. Pokario metais jo tėvas buvo nuteistas 25 metams lagerio ir Gervių šeima buvo ištremta į Igarką. Čia Jonas baigė vidurinę mokyklą, atitarnavęs kariuomenėje įstojo į Leningrado kalnakasybos institutą ir jį baigė 1968 m. Baigęs mokslus liko institute dirbti mokslinio darbo, tyrė įvairių radimviečių genezę. Akademikas J. Gervė buvo trijų tarptautinių akademijų – Informatizacijos, Energinių informacinių mokslų ir Nepriklausomų ekspertų – narys.

Jonas Gervė – žmogus, keliaujantis erdvėje, materijoje ir laike. Būdamas unikalių gebėjimų žmogus, jis neapsiribojo vien įprastais geologiniais Žemės planetos tyrinėjimais – jam rūpėjo klausimai kaip Žemė atsirado, kokius praėjo vystymosi etapus, kaip susiformavo tiek įvairių geologijos objektų, nepaaiškinamų nei fizikiniu, nei termodinaminiu, nei jokiais kitais požiūriais. Mokslo nepaaiškinta ir daugybė kitų reiškinių, todėl mokslininkas suvokė, jog būtina reformuoti visą žinių sistemą. Kai suprato, kad Žemė – gyvas organizmas, jam tapo visiškai aišku, jog žmonijos vystymasis tiesiogiai susijęs su Žemės evoliucija. Prasidėjo ilgas (trukęs virš 30 metų) ir sudėtingas Žmogaus, Žemės ir Visatos pažinimo kelias, kurio rezultatas – visų mokslų sričių žinių bei įvairių mokymų apie Pasaulį ir Gamtoje veikiančių dėsnių apibendrinimas vieningoje loginėje dialektinėje koncepcijoje, kurią galima įvardyti kaip Žemės ir Žmogaus evoliucijos teorija.

Tyrinėjimų medžiagą J. Gervė kaupė, analizavo ir daugybę kartų tikrino bendradarbiaudamas su įvairių sričių mokslininkais, su žmonėmis, gebančiais laisvai bendrauti su augalais, gyvūnais, akmenimis (t.y. gauti informacijos iš bet kurio daikto ar reiškinio), pasitelkęs savo ir kitų energinį regėjimą. Skirtingai nei kiti kontaktuotojai, jis naudojo mažiau nei 3% tiesioginių nežemiškųjų civilizacijų kontaktų medžiagos, informaciją išsamiai analizavo pamatinių –  fizikos, chemijos, matematikos, biologijos, geologijos – bei kitų mokslų pagrindu. Pateikė pagrindinių dialektikos dėsnių kriterijus, kurių iki šiol niekam nepavyko suformuluoti, ir principus, metodus bei instrumentus, kaip įjungti Žmogaus sąmonės vystymosi mechanizmus.

Iškart galima teigti, kad Žmogus – pilnas šio didžiulio pasaulio atspindys. Tai, kas mumyse neatspindėta, to mūsų sąmonėje nėra. Kaip mes atspindime pasaulį, tokios ir mūsų pažiūros. Savo mokymų metu J. Gervė siekė, kad žmonės suprastų paprastą, bet esminę tiesą: mes patys kuriame Pasaulį ir save. Patys darome klaidas, patys jas transliuojame laike, patys jas ir taisome. Bet viską darome patys! Niekas pasaulyje nevyksta ir negali vykti be mūsų valios. Bet mums reikia grįžti prie savo žmogiškųjų šaknų, susigrąžinti genetinę atmintį, reabilituoti mūsų neribotas galimybes ir svarbiausia – giliai suvokti, kad būtent Žmogus, o niekas kitas, – pati aukščiausia pakopa visos neaprėpiamos Visatos vystymesi. Šio proceso reikšmės pervertinti tiesiog neįmanoma.

Mūsų užduotis – išmokti formuoti savo energinį lauką, jį keisti, stiprinti, mokytis patiems per mintį ir būseną valdyti visus vykstančius procesus savo organizme bei aplinkoje ir padėti kitiems žmonėms – perduoti visas žinias, galimybes, struktūras, suaktyvinti jų sąmonės vystymąsi Pagrindine žmogiškąja kryptimi.

Vystydamasis šia Jono Gervės suformuota ir pagrįsta kryptimi, Žmogus tampa laisva, sąmoninga, laiminga, tobula asmenybe, gebančia vien savo buvimu akimirksniu gauti ir dalintis nepaprastai galingu energiniu potencialu, neribotomis galimybėmis, valdyti visus egzistuojančius procesus, realizuoti pačius fantastiškiausius norus bei svajones, įjungti organizmo atjaunėjimo procesus, organų, ląstelių regeneraciją, išsigydyti net sunkiausias ligas, atkurti savyje Kosminės Nepriklausomybės principus (aiškiaregystę, telepatiją, levitaciją, teleportaciją, telekinezę, laiko valdymo mechanizmus), išsivaduoti nuo baimių, nepasitikėjimo, valdyti bei kontroliuoti buitinius, socialinius, tarpusavio santykių tarp žmonių ir su Gamta, materialinius, energinius ir kt. procesus. Kai žmogaus protas dirbs ne 3–5%, o visu 100%, jis taps savo gyvenimo, Žemės ir Visatos evoliucijos Kūrėju, nukreipiančiu jos eigą perėjimui į naują, aukštesnį evoliucijos etapą – Vieningos Žmonijos ir Naujojo Pasaulio gimimą.

Reikia suprasti, kad šie Žmogaus evoliucijos uždaviniai reikalauja didelės atsakomybės ir sąmoningumo, pasitikėjimo savo galimybėmis, išsamių J. Gervės mokslinio palikimo studijų ir nuolatinio kūrybinio darbo vieningoje bendraminčių komandoje. Ir svarbiausia – gilaus evoliucinių tikslų suvokimo bei priėmimo, begalinio noro (troškimo) – tokio, kaip mažų vaikų – be jokių apsiribojimų ir abejonių, ir gebėjimo aiškiai pamatyti galutinį rezultatą.

Jonas Gervė savo metodikoje ir pateikia visus kriterijus, metodus bei instrumentus, kaip galima pasiekti šių fantastiškų dalykų.

Daugelyje Rusijos miestų, Lietuvoje ir kt. šalyse veikia J. Gervės sekėjų grupės, kurios studijuoja šį didžiulį J. Gervės mokslo palikimą ir aktyviai lavinasi, gyvena bei dirba pagal jo sukurtas metodikas.

 

Susidomėjusiems, iš gausybės Jono Gervės palikimo, patartina pradėti žiūrėti nuo:

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_obzornaja_lekcija_1/2010-04-15-2

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_obzornaja_lekcija_2/2010-04-15-3

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_obzornaja_lekcija_3/2010-04-15-4

 

Trokštantiems gilesnių žinių rekomenduojama teorinės paskaitos (daugiau vyrams): 

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_2002_11_19_moskva_lekcija_1/2011-04-06-533

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_2002_11_21_moskva_lekcija_2/2011-04-06-534

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_2002_11_26_moskva_lekcija_3/2011-04-06-535

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_2002_11_28_moskva_lekcija_4/2011-04-06-536

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_2002_12_03_moskva_lekcija_5/2011-04-06-537

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_2002_12_05_moskva_lekcija_6/2011-04-06-538

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_2002_12_10_moskva_lekcija_7/2011-04-06-540

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_2002_12_12_moskva_lekcija_8/2011-04-06-541

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_2002_12_17_moskva_lekcija_9/2011-04-06-542

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_2002_12_19_moskva_lekcija_10/2011-04-06-543

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_2002_12_24_moskva_lekcija_11/2011-04-06-545

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_2002_12_26_moskva_lekcija_12/2011-04-06-546

 

Norintiems užtvirtinti žinias, rekomenduojama praktinės paskaitos (daugiau moterims):

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_2003_03_04_kaliningrad_praktika/2011-04-07-550

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_2003_03_06_kaliningrad_praktika/2011-04-07-551

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_2003_03_07_kaliningrad_praktika/2011-04-07-552

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_2003_03_11_kaliningrad_praktika/2011-04-07-553

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_2003_03_12_13_kaliningrad_praktika/2011-04-07-554

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_2003_03_14_18_19_kaliningrad_praktika/2011-04-07-555

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_2003_03_20_kaliningrad_praktika/2011-04-07-556

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_2003_03_21_kaliningrad_praktika/2011-04-07-557

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_2003_03_25_26_kaliningrad_praktika/2011-04-07-558

http://www.gervi.name/news/ip_gervi_2003_03_27_28_kaliningrad_praktika/2011-04-07-559

 

Daugiau žinių apie žmogaus, Žemės, Visatos evoliuciją galima rasti:

http://www.gervi.name/

https://cloud.mail.ru/public/5PR7/cMFhXmNkT

Pagal temas

https://cloud.mail.ru/public/LHfL/Y65Y4tdUa