Pokytis

Žmogaus saviugdos ir Jo, Žemės bei Visatos evoliucijos pagal žmogiškąjį principą studija.